BASINÇ ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
Rodevpedia.png
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM MİNİLOGO.png

1 Aşağıda günlük yaşamdan verilen örneklerin katı basıncıyla alakalı olanları için "K" , sıvı basıncıyla alakalı olanları için "S" , gaz basıncıyla alakalı olanları için "G" bölümünü işaretleyiniz.  

KSG
Ördeklerin ayaklarının perdeli bir yapıya sahip olması
Damperli kamyonların çalışma şekli
Kar ayakkabılarının tabanlarının geniş yapılması
Berber koltuklarının çalışma prensibi
Meyve sularının pipetle içilmesi
Kışın araba lastiklerine zincir takılması
Arabalardaki hava yastıkları
Çivilerin bir tarafının sivri olması

2 Aşağıda günlük yaşamdan verilen örneklerin basıncı arttırmak amacıyla olanları için "Tık icon 3.png" , azaltmak amacıyla olanlar için "Çarpı icon 1.png" seçeneğini işaretleyiniz.  

Tık icon 3.pngÇarpı icon 1.png
Bıçağın ucunun sivri yapılması
Trenlerde tekerlek sayısının fazla olması
Tank ve bazı iş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması
Futbol kramponlarının altında sivri çivilerin bulunması
Gergedan ve fil gibi bazı hayvanların ayaklarının geniş olması
Kışın araba lastiklerine zincir takılması
Yükü fazla olan kamyonlarda kullanılmayan lastiklerinde kullanılmaya başlanması
Çivilerin bir tarafının sivri olması

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ. MİNİLOGO.png
Yüzey Alanına Doğrultusu Toriçelli Paskal Dik Yönü Yoğunluğu Derinliği Basınç

1

Basınç değerini

cinsinden hesaplarız

2

Katılar basıncın oluşturduğu kuvveti

ve

değişmeden iletirler.

3

Sıvıların ağırlıklarından dolayı oluşturdukları basıca sıvı

ve sıvı

etkilidir.

4

Birim yüzeye etkiyen

kuvvete

adı verilir.

5

Katıların yüzeye yaptıkları basınç hesaplanırken cismin ağırlığı yüzey alanına

bölünür

6

Açık hava basıncı ilk defa 1643 yılında İtalyan bilim adamı

tarafından ölçülmüştür.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ. MİNİLOGO.png

1

D Y
Basınç Newton birimi ile ifade edilir.
Katılarda basınç kuvvet ile doğru orantılıdır.
Sıvı basıncı sıvının temasta bulunduğu yüzey alanıyla değişebilir.
Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça hava basıncı düşer.
Sivri uçlu bir bıçağın daha iyi kesmesi yüzey alanının azaltarak basıncın arttırılmasıdır.

2

D Y
Denizlerde çok derin noktalara dalınamamasının nedeni sıvı basıncının derinlik ile artmasıdır.
Vantuzlar cama açık hava basıncı sayesinde yapışır.
Katı basıncı birim yüzeye dik uygulanan kuvvettir.
Su bardağındaki bir su bardağın her yüzeyine aynı miktarda basınç sağlar.
Kar paleti yüzey alanıyla birlikte basıncı arttırır.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda yapılacak deneylerin değişkenleri verilmiştir.

1. Deney 2. Deney
Bağımsız
Değişken
Temas Yüzeyi Ağırlık
Bağımlı
Değişken
Basınç Basınç
Kontrol
Edilen
Değişken
Ağırlık Temas Yüzeyi

Sadece bu bilgiler bilindiğine göre aşağıda yapılan yorumların hangisi yanlıştır?

A) Katı basıncı sadece temas yüzeyine bağlıdır.
B) Deneylerin sonucunda değişen basınç olur.
C) 2. deneyde katı basıncının ağırlık etkisi incelenmiştir.
D) 1. deneyde katı basıncının yüzey alanı etkisi incelenmiştir.

2 Aşağıdaki düzenekler kurularak tahtanın üzerine ağırlık için bir öğrenci çıkartılıyor.

Balon üzerine tahta basınç.png
1. düzenekte hiç balon patlamazken 2. düzenekte iki balonda patlıyor.

Yapılmış olan bu deneyin sonucunda aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkartılabilir?

A) Temas yüzeyi arttıkça basınç artar.
B) Ağırlığın artması basıncı arttırır.
C) Ağırlık azaldıkça basıncı azaltır.
D) Temas yüzeyi azaldıkça basınç artar.

3 Aşağıda K cismi kesilerek L ve M cisimleri elde ediliyor.

K L M

Buna göre K cisminin ilk konumdaki basıncı 4P ise L ve M cisimlerinin basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

L M

A)2P1P
B)4P4P
C)8P16P
D)1P2P

4 Aynı derinlikte olan alan aşağıdaki kaplar farklı sıvılarla doldurulmuştur.

Balon 2.png Balon 5.png Balon 6.png
Beher ico 3 3.png
Su
Beher ico 3 4.png
Yağ
Beher ico 3 1.png
Gliserin

Farklı renkte özdeş balonlar kapların tabanına bağlandığında balonların hacimleri arasındaki ilişki nasıl olur? (Yoğunluklar: dgliserin > dsu > dyağ )

A) Kırmızı > Yeşil > Mavi
B) Mavi > Yeşil > Kırmızı
C) Kırmızı > Mavi > Yeşil
D) Yeşil > Kırmızı > Mavi

5

Herons fountain.svg
Heron'un çeşmesi , MS 1. yüzyılda mucit, matematikçi ve fizikçi İskenderiyeli Heron (İskenderiye Kahramanı olarak da bilinir) tarafından icat edilen bir hidrolik makinedir.

Tüpten çıkan su herhangi bir kaptaki seviyeden daha yükseğe çıkabilir, ancak su dolanımı çok uzun süre olsa da sürekli devam etmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Heron çeşmesinin çalışma prensibini açıklar? (Yoğunluklar: dgliserin > dsu > dyağ )

A) Heron çeşmesinde sıvı basıncı suyun dolanımını sağlar.
B) Heron çeşmesinde sıvı ve gaz basıncı suyun dolanımını sağlar.
C) Heron çeşmesinde açık hava basıncı suyun dolanımını sağlar.
D) Heron çeşmesinde kuvvetin iletilmesi ile suyun dolanımını sağlar.

6 İlk durumunda boş olan havuz musluk açıldığında X noktasına etki eden sıvı basıncının grafiği verilmiştir.

Musluk bölmeli havuz doldurma + grafik.png

Verilen bu bilgiler ile yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesin doğrudur?

A) Çeşmeden daha az bir yoğunlukta bir sıvı akıtılırsa 18. dakikada X noktasında 3P'den daha az bir basınç oluşur.
B) 10. dakikada X noktasındaki basınç P kadar olur.
C) Çeşmeden daha yoğun bir sıvı akıtılırsa 3. dakikada X noktasında su akıtıldığında oluşan basınçtan fazla olacaktır.
D) 12. dakikada X noktasındaki basınç 2P kadar olur.


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. MİNİLOGO.png

1 Birbirinin aynısı iki kap aşağıdaki şekilde içine h yüksekliğine gelecek şekilde su ile doldurulmaktadır. I. düzenekte suyun tabana yaptığı basınç P1, II. düzenekte suyun tabana yaptığı basınç P2 kadar olduğunu varsayılmaktadır.

S
Dar prizma 9.png
|h 3S
Geniş prizma 9.png
|h
I. Düzenek II. Düzenek

İki düzenekte ters çevrilerek taban basınçlarındaki değişime bakılırsa aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşir?

P1 P2

A)ArtarAzalır
B)AzalırArtar
C)ArtarArtar
D)DeğişmezDeğişmez

2 "Sıvı basıncı sıvının derinlerine indikçe artar" bilgisini pekiştirmek için fen bilgisi öğretmeni deney yapmak istemiştir.

Basınç noktalı deney .png
1. Düzenek
Basınç noktalı deney 2.png
2. Düzenek
Basınç noktalı deney 3.png
3. Düzenek
Basınç noktalı deney 4.png
4. Düzenek

Buna göre yukarıdaki düzeneklerden hangileri bu deneyi yapmak için tek başına kullanılabilir?

A) 2. ve 4. Düzenek
B) 1. ve 3. Düzenek
C) 1. , 3. ve 4. Düzenek
D) 1. , 2. ve 3. Düzenek

3 Basınçın etkileri günlük hayatta bir çok araçta kullanılmıştır.

Bıçak Kar Ayakkabısı Çivi Tank Paleti Balta İğne

Yukarıdaki araçlardan kaç tanesinde basıncın etkisini arttırmak için tasarlanmıştır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

4 Aşağıda sıvı basıncı iletimi kullanılarak tasarlanmış olan hidrolik kriko çalışma şekli gösterilmiştir.

Working principle of a hydraulic jack.svg

Şekilde kol ile daha az bir kuvvet uygulayarak aracı kaldırabilmek için;

I. Kolun bulunduğu borunun alanı küçültülebilir.

II. Aracın bulunduğu borunun alanı küçültülebilir.

III. Aracın bulunduğu borunun alanı genişletilebilir.

hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

5 "Sıvı basıncı sıvının cinsine göre nasıl değişir?" sorusunun cevabını arayan bir kişi aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır?

A)Havuz 3 11.png
Su
Havuz 3 8.png
Yağ
B)Havuz 3 11.png
Su
Havuz 3 10.png
Su
C)Havuz 3 10.png
Su
Havuz 3 8.png
Yağ
D)Havuz 3 11.png
Su
Havuz 3 6.png
Yağ

6 Bilgi:Cismin yüzey alanı büyüdükçe basınç azalır, cismin yüzey alanı küçüldükçe basınç artar.

Özdeş ağırlık ve boyutlarda olan farklı renkteki dikdörtgen prizmaları ile aşağıdaki gibi K, L ve M düzenekleri oluşturuluyor.

K L M

Buna göre bu deney düzenekleri ile ilgili;

I. Yukarıda verilen bilgiyi ispatlamak için K ve L düzenekleri seçilmelidir.

II. Prizmaların yere yaptıkları basınçların sıralanması PM > PL > PK şeklindedir.

III. Yüzey büyüdükçe cismin ağırlığı daha fazla birim yüzeye dağılır ve birim yüzey üzerine düşen ağırlık miktarı azaldığı için en fazla basınçı M uygulanır.

öğrencilerin aşağıda yaptıkları yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

7

Balon 4.png
Çocukluğumuzda bir çoğumuz elimizdeki uçan balonu istemeden kaçırmışızdır ve bu balonlar gökyüzüne doğru hızla yükselerek havada süzülür. En sonunda gökyüzünde patlayarak yere düşerler.

Yükseklere çıktıkça balonun patlaması ile ilgili;

I. Uçan balonların içindeki gazların yoğunluğu havanın yoğunluğundan düşük olduğu için hızlı bir şekilde yükselirler.

II. Yerden yükseldikçe atmosfer basıncı azalacağında, balonun içindeki gaz basıncını etkisiyle balon şişer ve hacmi artar.

III. Yerden yükseldikçe atmosfer basıncı azalır ve balonun içindeki gaz basıncı ise artar.

yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

8 Aşağıdaki uygulamayı bir öğrenci dolduruyor.

Aşağıdaki verilen örneklerin basıncı artırmak için Artı icon 4.png, hangisi basıncı azaltmak için Eksi icon 4.png seçeneğini işaretleyiniz.
Artı icon 4.png Eksi icon 4.png
Ördek ve kazların ayak parmaklarının arasında perdelerin bulunması bataklıkta rahatlıkla hareket etmelerini sağlar.
Bıçağın bir tarafının keskin olması
Kışın insanların karlı yollarda bot giymesi
Tank gibi ağırlığı binlerce ton olan makinelerin geniş ve uzun paletli olması

Bu öğrenci doğru yaptığı her işaretleme için 10 puan yanlış yaptığından ise puan alamayacağına göre toplamda kaç puan kazanmıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40