DNA VE GENETİK KOD ÖDEVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!
AŞAĞIDA VERİLEN KONU İLE ALAKALI UYGULAMALARI ÇÖZELİM

1 Aşağıda verilen özelliklerden DNA molekülüne ait olanlarını bularak numaralarını işaretleyiniz.

 

1.Sarmal yapılıdır.
2.Hücreyi yönetir ve kalıtsal bilgileri taşır.
3.En az iki çeşit organik baz içerir.
4.Fosfat içerir.
5.Kendini eşleyebilir.
6.İki zincirden oluşur.
7.Dört çeşit şeker içerir.
8.İçindeki Adenin ve Timin sayıları eşittir.
9.Deoksiriboz şekeri içerir.
10.Oluşan hatalar kalıtsal olabilir.

12345678910

2 Bir öğrenciye aşağıdaki malzemeler sağlanarak bir DNA modeli yapması isteniyor.

fosfat 60 ADET şeker 75 ADET
adenin 15 ADET guanin 25 ADET
timin 30 ADET sitozin 10 ADET

Öğrenci kullanabileceği maksimum malzemeyi kullandıktan sonra artacak olan malzemelerin kaç tane olduğu yazınız.

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Gelişmişlik Nükleotid Organik Adanin Eşlemesi Guanin Fosfat Aynısı Timin Deoksiriboz Sitozin İnsan

1

DNA'nın en küçük yapı birimine

denir.

2

DNA'nın kendini

sonucu birbirinin

iki DNA meydana gelir.

3

Kromozom sayısı canlının

düzeyi hakkında bilgi vermez.

4

DNA'nın sol zincirinde bulunan bir nükleotidin yapısını sırasıyla

,

şeker ve

baz oluşturur.

5

4 çeşit baz vardır. Bunlar ;

,

,

ve

bazlarıdır.

6

Moli balığı ile

'ın kromozom sayıları aynıdır.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
DNA'nın en küçük yapı birimi hücredir.
Her canlının türünün kendine göre çeşitlenmiş nükleotidleri mevcuttur.
Aynı kromozoma sahip farklı türler bulunmaktadır.
Kromozom sayısını miktarı ile canlının gelişmişlik düzeyi doğru orantılıdır.
Kromozomlar DNA ve bazı özel proteinlerin birleşmesiyle meydana gelirler.

2

D Y
Nükleotid ismi verilirken taşıdığı organik baz odak alınır.
Aynı türe ait olan canlıların DNA dizilimleri tamamen aynıdır.
DNA hücredeki yaşamsal faaliyetleri kontrol eden yönetici moleküldür.
DNA kendini eşlediğinde çoğunlukla farklı nükleotid dizilimine sahip DNA'lar oluşturmaz.
Bir DNA zincirindeki guanin nükleotidi sayısı timin nükleotidi sayısına eşittir.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Bir öğrenci aşağıdaki raptiyelerin tamamını kullanarak bir DNA modeli oluşturmak istiyor.

50
Adet
13
Adet
50
Adet
12
Adet
13
Adet
12
Adet

Öğrencini DNA modeli için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) DNA ismini sarı veya mavi renkteki raptiyeden alabilir.
B) Toplam 25 nükleotidden oluşabilir.
C) Kırmızı raptiyeler adenin bazı ise pembeler timin bazıdır.
D) Mavi ve kırmızı raptiyeler karşılıklı olarak birlikte yer alırlar.

2 Bir öğrenci aşağıdaki raptiyelerin tamamını kullanarak bir DNA modeli oluşturmak istiyor.

DNA'nın görev birimidir.
Fosfat, şeker ve organik bazdan meydana gelir.
DNA ve proteinlerden oluşan yapıdır.

Özellikleri karşısına verilen kalp kartlarının içinde yazan yapılar nelerdir?

A)NükleotidGenKromozom
B)GenNükleotidDNA
C)GenNükleotidKromozom
D)NükleotidGenDNA

3 Aşağıda DNA modelinin içindeki bir parça gösterilmiştir.

Buna göre numaralarla gösterilmiş olan yapılarla alakalı olarak aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 4 numaralı yapı gendir.
B) 3 numaralı yapı 4 numaralı yapıya ismini verir.
C) 1 numaralı yapının adı fosfattır.
D) 4 numaralı yapı DNA'nın yapı birimidir.

4 Kutucuklara kalıtım ile alakalı bazı terimler yazılmıştır.

Gen DNA Çekirdek Hücre Nükleotid Kromozom

Bu yapılar basitten karmaşığa sıralanışı nasıl olur?

A) Nükleotid⇒Gen⇒DNA⇒Kromozom⇒Çekirdek⇒Hücre
B) Hücre⇒Çekirdek⇒Gen⇒DNA⇒Kromozom⇒Nükleotid
C) Hücre⇒Çekirdek⇒Kromozom⇒DNA⇒Gen⇒Nükleotid
D) DNA⇒Çekirdek⇒Kromozom⇒Hücre⇒Gen⇒Nükleotid

5 DNA molekülünde bir zincirinde bulunan bazlar aşağıdaki gibi verilmiştir.

İkinci zincirdeki nükleotid dizilimi nasıl olur?

A) AGG-GTA-TTC
B) TCC-CTA-AAG
C) ACC-CTA-TTC
D) ACC-GTA-AAG

6

I.
II.
III.

Yukarıda I, II ve III ile numaralanmış olan DNA parçalarının hangileri onarılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Bir DNA zincirinde Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin belirli kurallar çerçevesinde bağ kurabilmektedirler. DNA'nın iki zincirini birbirine bağlayan bu bağlar organik bazın çeşidine göre 2'li yada 3'lü olabilmektedir.

Yukarıda görüldüğü üzere organik bazlar arasında 3'lü bağ kurulduğuna göre 1 ve 2 ile numaralandırılmış bazların isimleri nelerdir?

1 2

A)AdeninGuanin
B)TiminAdenin
C)GuaninSitozin
D)AdeninTimin

2 DNA eşleşmesi sırasında gerçekleşen olaylar bir hayvan emojesiyle eşleştirilerek verilmiştir.

Aynı yapıda iki DNA molekülü oluşur.
DNA zinciri bir fermuar gibi ayrılmaya başlar.
Sitoplazmadaki nükleotidler çekirdeğe girer.
Her bir zincirin karşına uygun nükleotidler yerleşmeye başlar

Olayları gerçekleşme sırasına göre dizdiğimizde emojiler nasıl bir sıra alırlar?

A)
B)
C)
D)

3 Aşağıda baz ıcanlıların kromozom sayıları verilmiştir.

Tür Kromozom
Sayısı
İnsan 46
Soğan 16
İnek 78
Moli Balığı 46
Eğrelti Otu 500

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Kromozom sayısının farklı olması onu başka bir tür yapar.
B) Canlı ne kadar büyükse kromozom sayısı o kadar fazladır.
C) Kromozom sayısı fazla olan canlılar daha gelişmiştir diyemeyiz.
D) Bitkilerin kromozom sayıları hayvanlara oranla daha fazladır.

4 Aşağıda DNA'nın ufak bir parçası model olarak gösterilmiştir.

Gösterilen bu parça için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Toplamda 8 adet nükleotidden oluşmuştur.
B) Bütün organik baz çeşitlerini yapısında bulundurur.
C) Şeker sayısı organik baz sayısından fazladır.
D) Her nükleotidinde bulunan şeker ve fosfat sayısı aynıdır.

5 Bir DNA'nın sadece bir zincirinde bulunan organik bazların miktarları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Verilenlere göre aşağıdaki hangi soruların cevabını bulamayız?

A) DNA'nın kendini eşlemesi için gerekli baz sayısı nedir?
B) DNA'da bulunan toplam fosfat ve şeker sayısı nedir?
C) DNA içerisinde bulunan gen bölümlerinin miktarı nedir?
D) DNA'nın içerisinde bulunan toplam baz sayısı nedir?

6 Hücre içerisinde yer alan kalıtsal bilgilerin aktarılmasını sağlayan yapılar aşağıda verilmiştir.

Bu yapılar ile alakalı olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) K, ökaryot hücrelerde çekirdekte bulunur.
B) L, hücre bölünmesi öncesi kendini eşler.
C) M, L'nin en küçük yapı birimidir.
D) N'nin sayı ve dizilimdeki farklılıkları canlılar arası tür değişikliğine sebep olur.

7 İnsan hücresindeki DNA günde en az 500 kez hasar görmektedir.

Bir gendeki mutasyonlar DNA’daki yanlış baz eşlenmesi, karşılıklı bulunan bir nükleotid çiftinin yer değiştirmesi gibi olabilir.

Buna göre aşağıda verilen DNA’lardan hangisinde ya da hangilerinde mutasyon meydana gelmiştir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, V ve VI

8

İnsan hücresinde bütün özelliklerini şifreleyen kodlar vardır. Bu kodlar insanda DNA dediğimiz yapıda mevcuttur ve her hücrede aynı şekilde bulunur ama görevleri birbirinden farklıdır. Akciğerin görevini anlatan kod aynı şekilde mide ya da sinir hücresinde bulunur. Yani her hücrede bütün genetik özellikler olduğu gibi mevcuttur.

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) DNA’da insanların sahip oldukları özellikler kodlar halinde saklanmaktadır.
B) İnsanın farklı dokularında aynı sayıda özdeş DNA bulunur.
C) Her dokunun sahip olduğu gen miktarı farklıdır.
D) Her dokunun görevinin farklı olmasının sebebi her doku DNA’nın farklı bölgelerini kullanmasındandır.